Regulamin sklepu internetowego www.apetete.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: „E- sklep”), prowadzony jest przez:
WITMALU Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, budynek 10, 01-793 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIIIGospodarczy pod numerem KRS 0000496040, NIP 113-28-73- 665, REGON 147114037, o kapitale zakładowym 150 000,00 zł, opłaconym w całości.

I Postanowienia ogólne

1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.
2. Informacje na temat towarów E-Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.apetete.pl

II Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane w E-Sklepie przyjmowane są:
a) poprzez stronę internetową www.apetete.pl,
b) telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod nr telefonu +48 731 731 031,
c) pocztą elektroniczną pod adresem sklep@apetete.pl.
2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez cały rok.
3. Do dokonywania zakupów w E-Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.apetete.pl niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://apetete.pl/customer/account/create/ lub zalogowanie przez serwis Facebook.com.
5. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (GMT +1). Wszelkie godziny realizacji zamówień wskazane w niniejszym regulaminie dotyczą ww. strefy czasowej (GMT +1).
6. Klient, składając w E-Sklepie zamówienie (dalej jako: „Klient”) w sposób wskazany w pkt 1 powyżej, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z E-Sklepu. Wysłane przez E-Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e- mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru: (i) zamawianych towarów, (ii) sposobu dostawy oraz adresu dostawy, (iii) sposobu płatności.
8. Przed zawarciem umowy, E-Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia.
9. Realizacja zamówienia następuje: – w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie, – w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez
E-Sklep, – w przypadku zamówień kartą kredytową, przelewem elektronicznym – w chwili autoryzacji transakcji.
10. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian w zamówieniu jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 731 731 031.
11. Warunki realizacji zamówień nietypowych będą za każdym razem ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III Ceny towarów

1. Ceny zamieszczone na stronie E-Sklepu przy oferowanych produktach są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Ceny zamieszczone na stronie E-Sklepu nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana przy danym towarze na stronie E-Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia zostaje zaprezentowana Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, a przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia.
5. E-Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów znajdujących się wofercie, wprowadzania nowych produktów oraz wycofywania istniejących z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
7. Promocje w E-Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

IV Dostawa

1. Towar zamówiony w E-Sklepie jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost S.A lub KurierSerwis.
2. Zamówienie realizowane jest w okresie od 24 (dwudziestu czterech) godzin do 7 (siedmiu)
dni roboczych od momentu potwierdzenia go lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Ilość dni, podana przy danym towarze na stronie internetowej to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, bez uwzględnienia czasu dostawy faktycznej przez przewoźnika.
3. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturzeVATbędą zgodne z podanymi przez Klienta przy składaniu zamówienia.
4. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). E- Sklep pokrywa koszty przesyłki. W pozostałych przypadkach wartość zamówienia zostaje powiększona o koszty przesyłki w kwocie 9,90 (dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy). Do zamówień płatnych za pobraniem doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2,90 zł.
5. Prosimy zwrócić uwagę, iż kurier ma prawo odmowy wniesienia do mieszkania paczek o wadze przekraczającej 31,5 (trzydzieści jeden i pół) kg.
6. E-Sklep dostarcza towary tylko na terenie Polski.
7. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej należy zwrócić uwagę na poprawność podanego numeru telefonu.

V Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
a) przelew tradycyjny: Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający zamówienie i zawierający dane potrzebne do dokonania przelewu. Klient w tytule przelewu podaje tylko numer swojego zamówienia – pozwala to na szybkie zidentyfikowanie płatności w systemie. Po zaksięgowaniu wpłaty, zamówienie jest natychmiast przekazywane do realizacji. Przypominamy, że operacje bankowe oraz zaksięgowanie pieniędzy mogą potrwać kilka dni roboczych.
b) za pobraniem: Bezpośrednio przy odbiorze paczki od kuriera.
c) karta kredytowa: Karta zostanie obciążona w momencie potwierdzenia dokonania płatności. W przypadku zwrotu towaru, kwota zostanie przelana z powrotem na rachunek karty kredytowej. Dane karty kredytowej są przesyłane za pomocą szyfrowania SSL. Dzięki temu wysokiemu standardowi bezpieczeństwa, zakupy za pomocą karty kredytowej są bezpieczne. Na stronie apetete.pl Klient zostaje poproszony o podanie numeru karty kredytowej, na podstawie którego sprzedawca identyfikuje wystawcę karty. W zależności od indywidualnych ustawień konta bankowego, może nastąpić przekierowanie Klienta do strony banku wystawcy. Zarówno w przypadku Verified by VISA jak i MasterCard Secure Code w trakcie przeprowadzania płatności Klienci automatycznie zostają przekierowani na stronę swojego banku. Tam następuje identyfikacja Klienta, zazwyczaj poprzez podanie hasła (np. kod SMS wysłany na Twój numer telefonu komórkowego lub odczyt hasła wygenerowanego przez token). Jeśli tożsamość Klienta zostaje potwierdzona, wówczas zostaje on ponownie przekierowany na stronę apetete.pl, gdzie proces zakupu zostanie sfinalizowany .
d) przedpłata – płatności on-line: Szybkie przelewy internetowe Przelewy24. Wybierając te metody płatności Klient wskazuje swój bank i zostaje przekierowany do systemu bankowego. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. System Przelewy24 wykorzystuje szyfrowanieSSL, zapewniające ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
2. E-Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, w odniesieniu do wskazanych przez E-Sklep produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów, o czym Klient będzie wyraźnie poinformowany na stronie internetowej E-Sklepu lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

VI Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący osoba fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Konsument”), może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Bieg ww. terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od otrzymania zrealizowanego zamówienia przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmowała wiele rzeczy, które były dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Magazyn No Limit Sp. z o.o./Apetete, ul. Księżnej Anny 4, 03-866 Warszawa. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu E-Sklepu: Magazyn No Limit Sp. z o.o./Apetete, ul. Księżnej Anny 4, 03-866 Warszawa.
6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do E-Sklepu, poniesione w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Konsument.
7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy E-Sklep dokona zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot ceny towaru (wraz z kosztami dostarczenia towaru do Konsumenta, o ile zostały one poniesione przez Konsumenta) nastąpi na konto wskazane przez Konsumenta woświadczeniu o odstąpieniu od umowy. E-Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jejodesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez E-Sklep, E-Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
jego charakteru, cech i funkcjonowania.

VII Warunki reklamacji

1. E-Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi przedmiotu zamówienia wolnego od wad. E- Sklep ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w artykułach 556 i 5561 - 5563.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 (jednego) roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi E-Sklep o stwierdzonej niezgodności. W stosunku jednak do Konsumenta, termin na zawiadomienie E-Sklepu o stwierdzonej niezgodności nie może zakończyć się wcześniej niż przed upływem 2 (dwóch) lat od daty doręczenia temu Klientowi przedmiotu zamówienia.
3. E-Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. Warunkiem koniecznym, aby E-Sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji, E-Sklep wezwie Klienta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia takiego wezwania.
5. Przedmiot reklamacji należy odesłać na adres Magazyn No Limit Sp. z o.o./Apetete, ul. Księżnej Anny 4, 03-866 Warszawa. W przypadku uzasadnionej reklamacji, E-Sklep zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, E-Sklep naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Klienta, Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócenia się o interwencję do neutralnej strony, takiej jak rozjemca w postępowaniu pojednawczym, mediator, rzecznik praw.

VIII Warunki gwarancji

1. Do produktów posiadających gwarancję producenta E-Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a E-Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do E-Sklepu.
b. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

IX Dane osobowe

1. Składając zamówienie w E-Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie i ich przetwarzanie przez E-Sklep. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia przez E-Sklep.
2. Klient składający zamówienie w E-Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do serwisów gromadzących opinie o dokonanych w sklepach internetowych transakcjach. Na skutek udzielenia takiej zgody, Klient może otrzymywać wiadomości e-mail z prośbą o wystawienie opinii na temat transakcji w serwisach gromadzących opinie klientów sklepów internetowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
5. Administratorem danych osobowych jest WITMALU Sp. z o.o..
6 Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

X Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2016 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
3. E-Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Wszystkie zmiany stają się
skuteczne w terminie wskazanym przez E-Sklep, jednak nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni od daty opublikowania zmiany. Klient zostanie poinformowany o zmianie regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Załącznik numer 1 do regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym apetete.pl
POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOW

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawoodstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, termin 30 dni liczony jest od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres: Magazyn No Limit Sp. z o.o./Apetete, ul. Księżnej Anny 4, 03-866 Warszawa, sklep@apetete.pl, tel.: 731-731-031 o swojejdecyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną sklep@apetete.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Skutki odstąpienia od umowy:
a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
b) proszę odesłać nam rzecz na adres: Magazyn No Limit Sp. z o.o./Apetete, ul. Księżnej Anny 4, 03- 866 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik numer 2 do regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym apetete.pl
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Pobierz